سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

الکترو پمپ 97/L/13

مناقصه

1397.2101

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.