شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9450169 خرید INGERSOLL-RAND GAS COPRESSOR

مناقصه

1397.2128

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.