شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9150005 خرید قطعات یدکی کمپرسور نوو پینیون

مناقصه

1397.2129

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.