چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9680041 خرید قطعات یدکی نوو پینیون

مناقصه

1397.2178

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب