سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه , طبخ و توزیع غذای کارکنان انبارهای نفت شمالغرب و شمالشرق منطقه تهران

مناقصه

1397.2172

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.