شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید قطعات یدکی پمپ MILTON جهت تفکیک گیر سیار

مناقصه

1397.2175

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.