سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام پروژه نوسازی و ارتقا سامانه ESD و F&G سکوی نفتی سلمان

مناقصه

1397.2185

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره