شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تلفن وادوات ضد انفجار 97/l/15

مناقصه

1397.2207

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.