شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی واحد تقطیر 70 96/64و97/16و97/18و97/28

تجدید مناقصه

1397.2213

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.