شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب یک دستگاه انجین ( Engine ) توربین Siemens single shaft مدل SGT-200 (Tornado)

مناقصه

1397.2182

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.