شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان راهبری(مناقصه عمومی 97/150/2536)-مدیریت منابع انسانی

مناقصه

1397.2188

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.