شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 96147 در خصوص برداشت و پردازش 860کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دو بعدی باشت

مناقصه

1397.2225

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.