شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ارائه خدمات راهبری حفظ، نگهداری و بهره برداری از سیستم های حرارتی، برودتی و تجهیزات مخابراتی

مناقصه

1397.2089

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.