چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان خدمات عمومی(مناقصه عمومی 97/150/2532)-مدیریت منابع انسانی

مناقصه

1397.2209

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران