شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 978190 ( تعمیرات اساسی (اورهال) واحد های عملیاتی در سال 98)

مناقصه

1397.2253

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.