شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 968057-1 (احداث اورژانس شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد به مساحت حدود 330 متر مربع)

مناقصه

1397.2254

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.