پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تنظیفات و باغبانی منازل و ادارات منطقه یک

مناقصه

1397.2783

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه یک عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 002 202.96 a02b3822-ff0c-40ce-8655-eba89fc8d382.jpg
آگهی - 8757010 268.43 f6d22c4e-a490-4814-9429-c924d8498f98.jpg