پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شهرک پالایشگاه واقع در شهر مهاجران

مناقصه

1397.2770

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند