پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی واحدهای تفکیک گاز شماره 2 و 97/29و97/32و97/37

مناقصه

1397.2771

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی