پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل و ادارات منطقه یک

مناقصه

1397.2791

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه یک عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 8757011 273.28 090e3a00-4fb5-47b0-b1cd-ef9ae18e7627.jpg
آگهی - 8757011 206.07 edfe0c46-8926-4b7f-aa39-6daf425b4e29.jpg