پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای عملیات لایروبی اسکله های 3و4و سکوهای بند گیر در بندر صادراتی ماهشهر 97/8و97/39

مناقصه

1397.2772

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی