پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات تعمیرات و نگهداری، تامین خودروها، تجهیزات و مواد مصرفی و خدمات عملیات بهره برداری کارخانه NGL در منطقه سیری

مناقصه

1397.2816

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره