پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان خودروهای سواری(مناقصه عمومی 97/200/2553)-منطقه اصفهان

مناقصه

1397.2839

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران