پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان تعمیر سوله اردبیل(مناقصه عمومی 97/1500/20)-منطقه شمالغرب

مناقصه

1397.2821

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران