پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه و تامین ماشین آلات سنگین سالیانه با راننده مجرب در بندر صارداتی ماهشهر97/13و97/38

مناقصه

1397.2824

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی