پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ارائه عملیات انبارداری و تخلیه و صفافی و توزیع کالای انبارهای مستمر و جاری و عملیات طناب بندی مربوط به آن مناقصه و97/3597/5

مناقصه

1397.2825

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی