پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله فولادی 36 اینچ

مناقصه

1397.2820

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.