پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری خدمات بهره برداری اداره گاز شهرستان گنبد

مناقصه

1397.2838

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

عنوان اندازه (KB)
آگهی - بهره برداری گنبد 236.82 4717a21d-ba7f-4049-87d3-0b6c405886a2.jpg
آگهی - مناقصه گنبد 115.28 15967c2a-56d1-47cf-a7f5-57fa7811f56c.jpeg