پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تملک نقشه 10378 بالارود

تملک

1397.2844

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 10378 بالارود (2) 78.14 1d18f32d-79b0-4538-8b33-c3322604a1fa.jpg
آگهی - 10378 بالارود 114.13 330ddaee-53e4-422d-ab43-9b4e5a0199cf.jpg