پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی

مناقصه

1397.2807

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه خراسان رضوی

عنوان اندازه (KB)
آگهی - scan0112 92.16 b2bc8742-bae5-4bac-ad9d-3227c79a7af3.jpg
آگهی - scan0111 171.40 3d23d4aa-fee9-4fea-a518-92cb0c4ba6be.jpg