پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تملک نقشه 10967 گچساران

تملک

1397.2855

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 10967 گچساران (2) 73.04 33712a7b-9992-4fd3-bbf0-ba22d31f8dac.jpg
آگهی - 10967 گچساران 91.40 b706f96a-0878-4902-943e-56f0bc1ebd8a.jpg