پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی ارایه خدمات تکنسین و کارشناسی در آزمایشگاه‌ها و پایلوت‌های پژوهشگاه صنعت نفت

مناقصه

1397.2885

شرکت ملی نفت ایران / پژوهشگاه صنعت نفت

عنوان اندازه (KB)
آگهی - نوبت دوم 245.31 b0d34867-ef77-42bb-ba1d-691e9ecfd86c.jpg
آگهی - نوبت اول 245.30 01591a3d-ef3f-428b-b5aa-59f14d2b55e9.jpg