پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای پروژه نصب 5 دستگاه بوستر پمپ در موتورخانه انبار نفت شهید رجایی

تجدید مناقصه

1397.2883

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه هرمزگان

عنوان اندازه (KB)
آگهی - نوبت1ص2 501.71 e2bf4e5e-6f46-47fb-8cfc-d0db57cfae6d.jpg
آگهی - نوبت1ص1 749.65 1da912d9-7a72-47af-aab8-07430eb5cd4e.jpg
آگهی - نوبت 2ص2 472.59 92d795e5-5d8f-43ee-907f-cf36fb5377fe.jpg
آگهی - نوبت 2ص1 793.17 e248625d-c475-4195-ab57-9c8863aff1e4.jpg