پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید تعداد 35 عدد شیلنگ تخلیه کشتی

مناقصه

1397.2894

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی