پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری مخازن 101 و 102 انبار شهید رجایی تخلیه، ذخیره‌سازی و بارگیری مشتقات نفتی

تجدید مزایده

1397.3237

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه هرمزگان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.