پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ابزارآلات طناب بندی و جابه جایی سنگین

مناقصه

1397.3284

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی