پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

درخواست صدور مجوز درج آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گالوانیزه نمودن حصارهای اطراف ایستگاه های بشرویه، نشتیفان و قاسم آباد در محدوده مرکز بهره برداری گناباد

مناقصه

1397.3239

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه چهارعملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.