پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره در زمینه های بازرسی فنی، ایمنی و پدافند غیرعامل و محیط زیست مربوط به کلیه پروژه های فنی/ اجرایی شرکت گاز استان فارس - RFQ 97-68

فراخوان

1397.3218

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان فارس