پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث حصار نرده ای در ضلع شرقی و جنوبی مجتمع تاسیسات تقویت فشار قم بطول 630 متر.

مناقصه

1397.3257

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه سه عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - SHANA 108.79 c7d25396-d9c7-4e2f-b87b-029aca3cd37c.jpg
آگهی - A5 111.19 04eb4bfb-ddbc-45d1-bdf3-db4a272c2e5a.jpg