پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث رمپ ورودی مخازن TK204 A/B سراجه + رفع نشتی حوضچه ها + OWS احداث شلتر مواد شیمیایی و فوم آتش نشانی + بهسازی روکش آسفالت مسیر دسترسی سراجه

مناقصه

1397.3258

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه سه عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - SHANA 112.34 584ab4c3-e45b-423e-857f-8ad880fd0bdc.jpg
آگهی - A5 107.98 47ee5250-604c-46a2-bfd3-4458798a762f.jpg