پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ساخت SEAM TURBINE ROTOR ASSEMBLY

مناقصه

1397.3259

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.