پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه

مناقصه

1397.3269

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه کرمانشاه / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.