پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بهره بردای، تعمیر و نگهداشت و ایمنی دموپلنت ها، پایلوت ها و ست آپ های مراکز اراک و تهران

مناقصه

1397.3253

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.