پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بارگیری، حمل و تخلیه 44400000 لیتر نفتگاز از مبادی توزیع بوشهر/ماهشهر به منطقه بهرگان

تجدید مناقصه

1397.3288

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره