پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آکهی تجدید مناقصه ایاب و ذهاب 97

مناقصه

1397.3324

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه اراک / روابط عمومی