پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات نگهبانی از اماکن , اموال و تاسیسات پالایشکاه چهارم

مناقصه

1397.3336

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی