پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

طراحی.خرید.ساخت.نصب.تست وراه اندازی کلید خانه اصلی توزیع برق شرکت پالایش نفت آبادان 96/81

مناقصه

1397.3270

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی