پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

کابل97/L/20

مناقصه

1397.3321

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی