پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بازرسی، ارائه گزارش و صدور گواهینامه برای کلیه جرثقیلها، لیفتراکها، بالابرها و تجهیزات کمک بالابری مناطق عملیاتی و دفاتر نمایندگی شرکت نفت فلات قاره ایران

مناقصه

1397.3330

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره