پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

راهبری وسائط نقلیه(مناقصه عمومی 97/500/2560)-منطقه شمالغرب

مناقصه

1397.3335

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران